ابزارها

کانفلوئنس چیست؟

مستند‌سازی در سازمان‌ها از مهم‌ترین فعالیت‌هایی بوده که همیشه دغدغه‌هایی برای آن وجود داشته است. استفاده از DMS مانند SharePoint مشکلات زیادی در پی خواهد داشت. از این رو ویکی‌ها به عنوان ابزاری کارامد برای مستندسازی با اقبال شرکت‌ها روبرو شده اند. کانفلونس را می‌توان قوی‌ترین و بهترین ابزار مدیریت مستندات بر بستر ویکی دانست.