آموزش

آموزش نرم افزار جیرا

گروه راتوسان جهت آموزش نرم افزار جیرا اقدام به تهیه مجموعه‌ کاملی از ویدیو‌های آموزشی نرم افزار جیرا در ۴ بخش اصلی کلی کرده است این بخش های شامل دو سطح کاربری (User) و راهبری (Administrator) در سه ماژول اصلی نرم افزار (Core, Software, Service Desk) جیرا می‌باشد. بنابراین این مجموعه آموزشی شامل ۷ بخش